Aktuality

Vyplatí se dluhopisy? Výnos závisí i na výši rizika

Při investování nám jde nejen o bezpečnost investice, ale i o co nejvyšší zisk. Dluhopisy výnos i bezpečnost zajistit umí, musí se ovšem vybrat ty správné. Jaké dluhopisy mají nejlepší výnosy? 

Za vyšší riziko vyšší výnos

Na nejzákladnější úrovni rozlišujeme vládní a korporátní dluhopisy. Obligace, které vydávají podniky, nabízejí obecně zajímavější výdělky. Firmy si emitováním dluhopisů „půjčují“ peníze na pokrytí starších závazků, rozvoj a nové projekty. 

Protože se jedná o soukromé korporace, je riziko, že jim projekty nevyjdou podle plánu a ony budou muset vyhlásit úpadek, vyšší než u státu. Proto také nabízejí svým věřitelům lepší úroky, kterými jim toto riziko kompenzují. A to i výnosem mezi pěti a deseti procenty. 

Šance, že bankrot vyhlásí vláda nebo veřejná instituce, je vždy menší. To ovšem neznamená, že jsou vládní dluhopisy zcela bezpečné. Problém totiž nastává ve chvíli, kdy se mění úrokové sazby a roste inflace. Státní bondy bývají úročené tak nízko, že tento růst ani nepokryjí. Může se stát, že budou úročené i záporně.

 

Určující je i doba splatnosti

Obligace můžeme také dělit podle doby splatnosti na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Výnosy u těchto typů se opět pojí s mírou rizika. Krátkodobé dluhopisy, které mají splatnost do jednoho roku, jsou bezpečnější než ty, do kterých vložíme peníze na desítky let. Proto i zisk u krátkodobých bondů může být zanedbatelný. 

Nejvyšší výnosy pak obecně slibují státní dluhopisy s nejdelší splatností, která může být i padesát let. Samozřejmě můžeme vidět rozdíly mezi úroky jednotlivých států. Zatímco USA nemá problém najít investory a nemusí vydávat vysoce úročené bondy, Řecko se musí snažit, aby nalákalo věřitele. 

Česká republika na tom není nijak zle a zájem o její obligace ze strany investorů v posledních emisích pořád roste.

 

Vyplatí se investice do dluhopisu?

Pokud souhlasíme s mírou rizika, pak se investice do korporátního dluhopisu rozhodně vyplatí. Nejenže můžeme získat zajímavý zdroj zhodnocení peněz, ale také tím diverzifikujeme investiční portfolio. Jaké jsou další výhody dluhopisů? 

  •         Výnosy bývají často fixně dané. Tudíž víme přesně, kolik a po jakou dobu nám bude obligace vydělávat.
  •         Dluhopisy nejsou náchylné na kolísání trhu, jak to vidíme u akcií. Pokud jejich úrok je fixní, pak ho výkyvy na finančních trzích neohrozí.
  •         Dluhopisům nemusíme věnovat příliš mnoho času. Představují proto jednoduchý nástroj investice.
  •         Pořizovací cena dluhopisu může být velmi nízká, proto nepotřebujeme statisícový kapitál. Často nás netrápí ani žádné poplatky. Tedy to všechno, co zatěžuje akcie.
  •         Pokud by firma náhodou vyhlásila úpadek, mají věřitelé přednost před akcionáři. Je tedy větší šance, že jim bude jistina vyplacena zpět.

Jaké můžou být formy úroku?

Kromě rozdělení podle emitenta a doby splatnosti se dluhopisy dělí také podle typu úročení. Výplatu můžeme dostávat jednou ročně, což je nejčastější případ, ale také jednou za pololetí nebo i měsíčně. 

Úroková sazba dluhopisů se mění taky podle své struktury. Nejběžnější je pevný, neboli fixní úrok, který se nemění po celou dobu platnosti listiny. To může i nemusí být výhodné. Benefitem je, že víme, na čem jsme. Nevýhodou je, že tyto dluhopisy nereagují na změny kupní síly peněz a tím můžou časem ztratit na atraktivnosti. 

Dalším typem je variabilní úroková sazba, která se váže na mezibankovní úrokové sazby. Jiným typem jsou tzv. diskontované bondy, které nevyplácejí úroky, ale jsou na začátku prodávané se slevou. Výdělkem je pak rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a cenou, za kterou jsme si dluhopis pořídili. Dalším z běžných forem úročení jsou indexové dluhopisy, které mají úrok vázaný na vývoj určitého indexu (například ropy nebo jiných komodit). 

Jsou pro vás dluhopisy zajímavou investicí? Jaké výnosy u investování očekáváte?