Finance

Vše, co potřebujete vědět o tom, jak fungují dluhopisy: O výnosech a rizicích investování do dluhopisů

Chcete investovat a zajímá vás, jak fungují dluhopisy? Investování je totiž důležitou součástí finančního plánování a vytváření dlouhodobého bohatství. Pokud chcete někam vložit své peníze, je vždy dobré si nejdříve o vašem produktu něco zjistit, protože každý investiční produkt je jiný a nabízí různé výhody i rizika. A jak je to s dluhopisy?

Co jsou dluhopisy a jak fungují

Dluhopis je finanční nástroj, kterým se emitent, což může být například stát, korporace, firma nebo místní orgán zavazuje vrátit investovanou částku včetně úroků v určitém časovém horizontu. Zjednodušeně lze říci, že půjčujete na přesně určenou dobu finanční obnos, který se dlužník zavazuje splatit zpátky navýšený o úroky. 

 • Emitent tím získává peníze, které potřebuje k realizaci svého projektu. 
 • Investor zase zdroj pravidelného příjmu v podobě úroků. 

Různé typy dluhopisů a jejich charakteristiky

To nejklasičtější rozdělení dluhopisů bývá podle doby splatnosti a podle druhu emitenta. 

Doba splatnosti udává, do kdy je nutné dluh i s úroky splatit. Jedná se o dluhopisy:

 • krátkodobé – splatnost je do jednoho roku,
 • střednědobé – termín splatnosti pohybuje od jednoho roku do deseti let,
 • dlouhodobé – splatnost je vyšší než 10 let.

Podle emitenta se dělí dluhopisy na: 

 • státní,
 • bankovní, 
 • komunální, 
 • firemní.

Výnosy z investování do dluhopisů a jak jsou určovány

Výnosy z investování do dluhopisů jsou obvykle vypláceny ve formě úrokových plateb. Ty jsou stanoveny jako pevná procentní sazba vztahující se k nominální hodnotě dluhopisu. Je to tedy úrok, který získáváte za zapůjčení svých peněz. O tom, jak vysoký úrok je nabízen, rozhoduje několik faktorů. 

 • Rizikovost – čím rizikovější investice, tím je výnos větší.
 • Dlouhodobost – čím je splatnost delší, tím je úrok vyšší. 
 • Úrokové sazby a inflace – i to má vliv na to, jak moc nízký či vysoký úrok bude poskytován. 

Rizika spojená s investováním do dluhopisů a jak se jim vyhnout

Ať už přemýšlíte o jakékoliv investici, je vždy dobré si uvědomit, že investování s sebou nese rizika. Nejedná se tedy o dobře úročený bankovní vklad.  

 • Vždy proto investujte peníze, které si můžete dovolit částečně ztratit. 
 • Na investice si nikdy nepůjčujte. 
 • Své portfolio diverzifikujte, investujte do různých finančních produktů. 
 • Vždy si prověřte emitenta, jeho historii, sledujte vývoj trhu a zajímejte se o oblast, do které chcete investovat. 

Vliv inflace a úrokových sazeb na hodnotu dluhopisů

Hodnota dluhopisů je ovlivněna inflací a změnami úrokových sazeb. Úroky dluhopisů totiž bývají fixované, takže pokud si pořídíte dlouhodobý dluhopis v době nízké inflace, kdy výnos byl dostačující, tak v době vysoké inflace může být výnos velmi nerentabilní. Vlastnictvím krátkodobých a střednědobých dluhopisů  však dokážete efektivně reagovat na změněné finanční podmínky. 

Jak nakupovat a prodávat dluhopisy na trhu

 • Přímo u emitenta, 
 • přes brokery a on-line platformy, 
 • přes banku,
 • přes podílové fondy.

Důležité faktory při výběru dluhopisů pro investici

Pokud chcete investovat, tak je vždy dobré se zaměřit na úrokovou sazbu, výběr emitenta a dobu splatnosti. S dluhopisy přesně víte, kdy své peníze dostanete zpátky a kolik bude výnos.  

Porovnání dluhopisů s jinými investičními nástroji

Výhodou dluhopisů oproti akciím je hlavně to, že při jejich pořizování máte jistotu stabilního úroku a doby jeho vyplácení. U akcií bývají časté výkyvy ceny, tedy zisky i ztráty. V případě, že si vyberete kvalitního emitenta s vhodným projektem, mohou být dluhopisy tudíž vnímány i jako méně rizikové. 

Závěr

Investice do dluhopisů nabízejí zajímavé možnosti, jak si rozšířit své portfolio. Jejich velkou výhodou jsou stabilita výnosů a předem daný termín splatnosti. Krátkodobé a střednědobé dluhopisy poskytují větší míru efektivity a možnosti reagovat na měnící se podmínky. Vždy je však důležité brát na vědomí, že se pořád jedná o investici, se kterou se pojí investiční riziko, proto vždy věnujte pozornost výběru správného emitenta. 

Jaké jsou vaše zkušenosti s investováním?