Aktuality

Den Země v podání ostravských turistů

V Ostravě se Den Země slavil na několika místech v několika dnech kolem 24. dubna, ale hlavní den oslav padnul na sobotu 25. dubna. Klub českých turistů připravil tři trasy z různých ostravských čtvrtí do areálu Hornického muzea OKD, kde bylo vyvrcholení a závěr akce. Start a značení tras pochodů zajišťovali tomíci z oddílů Čmoudík, Pavouci a Průzkumník. Z ostravských částí Poruba a Zábřeh se pochodovalo přes málo známé přírodní rezervace Turkov a Rezávka, kde dobrovolní ochránci přírody přiblížili účastníkům přírodní hodnoty a krásy těchto území.


Zcela v režii turistů bylo zahájení pochodu od Slezskoostravského hradu, kde dopoledne proběhl rovněž krajský sraz turistů. Před hradem mohli velcí i malí turisté shlédnout vystoupení šermířů vítkovské skupiny Arcus, jezdeckou čtverylku tomíků z jezdeckého klubu Mušketýr, práci s dravými ptáky v podání bohumínské skupiny Vancoš či zúčastnit se soutěží Pohádkového lesa v podání TOM Čmoudík. Také zde byl vystaven model hlady Ema, který vytvořili žáci ZŠ Matiční. Od hradu pak turisté i návštěvníci Dne Země vyráželi na trasu přes haldu Ema – nejvyšší bod centra Ostravy, kolem jízdárny na Vlčkově ulici, přes areál bývalého Dolu Petr Bezruč, kde byla prohlídka strojoven, kolem Muzea Kováře Keltičky a Galerie ve Slezskoostravské radnici. A pak dále přes Komenského sady a nábřeží řeky Ostravice do Hornického muzea. Kromě pěších tras mohli zájemci se svézt na člunech po Ostravici v podání vodáckého klubu Campanula.


Účastníci, kteří dorazili až do cíle pochodu v Hornickém muzeu byli odměněni věcnými cenami. Mezi účastníky byla velká skupina zrakově postižených turistů a také oddíly TOM Žďorbi a UFO.
Akci Den Země pořádal kromě Klubu českých turistů také odbor životního prostředí Magistrátu města Ostravy a Hornické muzeum OKD. Kromě Statutárního města Ostravy akci podpořily také městské obvody Ostrava – Jih a Moravská Ostrava.